Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Predbežný plán VO na rok 2019 - na T.S. podľa úsekov
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/ 45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
zverejnenie-predbezneho-planu-vo-na-rok-2019.pdf