Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Likvidácia azbestovej krytiny- informácia o výsledku dodávateľa
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 30.06.2016
Spôsob obstarania: Zákazka s nízku hodnotou podľa §5 ods.4
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 4 760,00 €
Spôsob predkladania ponuky:
zapis-z-prieskumu-trhu--vyber-dod.likvid.azbest.kryt..pdf