Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Štvrťročná správa 3.Q.2018 z EKS
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/ 45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
zverejnenie-3.q.2018--eks.pdf