Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Z.Š. v ZH Prenáj.deb.-objednávka a faktúra
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
prenaj.-debnenia-objednavka-a-faktura.pdf