Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcová dohoda- Dodávka materiálu pre oceľovú konštrukciu
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/ 45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 25 340,25
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
ramcova-zmluva-na-ocel-konst.z.s..pdf