Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Prenájom služba-autožeriav, vysokozdvižný vozík, kombinované kladivo a montážne plošiny
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 06.04.2018
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 59 000,00
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
priloha-c.3_-zmluva-c.-z201814471_z-1.pdf