Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zmluva na Komunálny traktor JD 1026 R
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 08.12.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 20 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: EKS
priloha-c.3_-zmluva-c.-z201765872_z-3.pdf