Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcová zml. na Elektroi.mat.IX.
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 11.08.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Splniť osobitné podmienky a vysúťaženú cenu
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:

Rámcová zmluva na Nákup Elektroinštalačného materiálu IX. bola zrušená na základe odstúpenia od zmluvy zo

strany dodávateľa, ktorý nevedel splniť vysúťaženú cenu.

Keďže sa ukončoval futbalový štadión a bolo dostatočné množstvo elektroinštalačného materiálu,

tak sa už nenakupovalo. 

Predpokladaná hodnota zákazky: 9 500,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-zmluva-c.-z201739003_z.pdf