Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Výsledky dodáv na Elektroin.mat.VIII.
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 04.08.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 14 500,00€
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
vysledne-poradie-dodavatelov-elektr.in.mat.viii.-88.pdf