Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Výsled. porad. na prenájom priem. strojov III.
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 31.07.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 49 700,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
vysledne-poradie-dodavatelov-sluzby-prenaj-stroj.iii.-87.pdf