Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: EKS- OPLOTENIE -Rámcová dohoda
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 17.07.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 24 200,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
zmluva-c.-z201733465_z--oplotenie.pdf