Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Asfaltovanie- Chodníky
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 09.06.2017
Spôsob obstarania: Nízka hodnota §117 bez využitia EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 150 200,00
Spôsob predkladania ponuky: Písomne-e-mailom, osobne
doklady-na-zverejnenie-vyzva-na-pred.ponuk.pdf