Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcová zmluva na IV. Elektroinštal. mat.
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 30.06.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 7700,00
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova--zmluva-c.-z201730974_e.m.iv.z.pdf