Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rá.doh. na Kanalizáciu a Sanitu
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 14.06.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 25 600,00
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-zmluva-c.-z201727377_z-na-kanalizaciu-a-sanitu-1.pdf