Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Výsled.por. na II. časť Prenáj. priem stroj.traktorbager
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 02.06.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 43 200,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
vysledne-poradie-dod.na-prenajom-priem.str.-ii.--61.pdf