Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rám. dohoda na Elektroinštalač. materiál
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 07.04.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 13 500,00
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-zmluva-na-elektroinstalacny-material-c.-z201715560_z-1.pdf