Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcová dohod na Hutný materiál-Strecha
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 12.04.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 4 500,00
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-dohoda-na-hutny-material---strecha-c.-z201716121_z.pdf