Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Výsl.porad. -na Stavebný materiál na podlahy fut.štad. v ZH
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 27.03.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 29 000,00
Spôsob predkladania ponuky:
vysledne-por.-dodav.-stav.mat.-na-podlahy.pdf