Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rám. dohoda na Prenájom priemyselných strojov
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 21.03.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 35 800,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-doh.-na-prenajom-priem.-strojov-c.-z201711878_z.pdf