Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rám.dohod. na Betón C 20/25
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 20.03.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 22 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-dohoda-na-beton.pdf