Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Murárske práce- mimoriadna situácia
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 6,50 EUR
Spôsob predkladania ponuky:
infor.-o-vysl.-na-murar-prace-a-postup-vo.pdf